Dolnośląski Sejmik apeluje do Komisji Europejskiej

0
1216

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęli podczas wczorajszej sesji apel skierowany do Komisji Europejskiej. Dotyczy on niezwłocznego zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19. Za przyjęciem apelu głosowało 21 radnych, przeciwko przyjęciu apelu było 15 radnych.

Wsparcie finansowe, które trafi na Dolny Śląsk dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy, to niezwykle ważne narzędzie, które pomoże odbudować regionalną gospodarkę mocno doświadczoną przez pandemię COVID-19. Te pieniądze pozwolą na przeprowadzenie kolejnych inwestycji, które służyć będą mieszkańcom regionu” – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Nasz apel jest wyrazem sprzeciwu wobec działań które sprowadzają się do czynienia z nas – Polaków i Dolnoślązaków – zakładników sporu Komisji Europejskiej z rządem RP. Blokowanie dostępu do funduszy na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19 jest narzędziem stanowczo zbyt ostrym, podważającym jednocześnie zaufanie do instytucji unijnych. Idea wzajemnej współpracy i wsparcia, na której opiera się funkcjonowanie Unii, nie powinna być podważana przez bieżące spory polityczne” – dodaje Patryk Wild, przewodniczący sejmikowego klubu Bezpartyjnych Samorządowców – wnioskodawców apelu.

Poniżej znajdziecie treść uchwały autorstwa klubu Bezpartyjnych Samorządowców :

UMWD