Darowizny PLK to wsparcie szkół, tradycji i kolejowych atrakcji

0
745

Wagony platformy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym to ostatnie darowizny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dla szkół i stowarzyszeń w minionym roku. Spółka tylko w 2021 r. przekazała 16 organizacjom materiały, urządzenia i sprzęt – niewykorzystywane już na torach – na cele promocyjne, dydaktyczne, rozwój kolei rekreacyjnej oraz promocję kolei.

Darowizny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są ciekawymi eksponatami muzealnymi (zobacz), promują kolejowe tradycje (zobacz), przypominają historię żelaznych dróg (zobacz), sprzyjają utrzymaniu i rozwojowi historycznych kolejek (zobacz).

Ostanie w tym roku darowizny PLK trafiły do Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu, Toruńskiej Kolejowej Izby Tradycji oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Poznaniu.

“Pielęgnowanie pamięci o historii kolejnictwa w Polsce to niezwykle ważne zadanie. Wspieramy przekazywanie nieużywanych elementów taboru oraz urządzeń kolejowych. Dzięki darowiznom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przedmioty  które nie pełnią już swojej roli na sieci kolejowej stają się atrakcją i źródłem informacji o historii kolei” – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Trzy wagony platformy otrzymał Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Dwa wagony typu 2Z i jeden 4Z zostały wyprodukowane przez Hutę „Ostrowiec” w latach pięćdziesiątych XX w. W PLK wykorzystywano je jeszcze w 2001 r. m.in. do przewozu szyn w województwie śląskim. Wagony uzupełnią kolekcję zabytkowego taboru kolejowego w Dolnośląskim Społecznym Muzeum Kolejnictwa. Będą atrakcją i źródłem informacji o historii kolei. Po renowacji zostaną udostępnione na wystawach czasowych lub w pociągach okolicznościowych. To kolejna darowizna PLK dla Klubu Sympatyków Kolei. Organizacja otrzymała już wagon Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu, wagon kryty, wagon techniczno-gospodarczy oraz dwa radiotelefony Radmor FM 3006.

Od lat wspieramy instytucje i organizacje zajmujące się ochroną zabytków kolejowej techniki oraz promujące wiedzę o kolei. Takie działania, to więcej atrakcji dla pasjonatów kolei i turystów. Nieużywany na torach sprzęt wykorzystywany jest w edukacji przyszłych pracowników kolei. Przekazujemy następnym pokoleniom wiedzę o historii i tradycji dróg żelaznych, co dla kolejarzy jest bardzo ważne” – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym trafiły do Toruńskiej Kolejowej Izby Tradycji. To nastawnica suwakowa czterorzędowa z 1943 r. oraz tarcza ostrzegawcza kształtowa z 1951 r. Zostaną przekazane jeszcze: tarcza manewrowa kształtowa oraz rzadko spotykany semafor kształtowy dwuramienny (karzełkowy) z 1950 r. Urządzenia pomogą stowarzyszeniu rozpowszechniać wiedzę o kolejnictwie, pielęgnować tradycje kolejowego rzemiosła oraz propagować transport szynowy. Wszystkie urządzenia zostaną wystawione jako eksponat muzealny na terenie stacji Toruń Główny. Zwiedzającym jest już udostępniona nastawnica suwakowa czterorzędowa.

Sygnalizatory przejazdowe otrzymało Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Poznaniu. Dwa urządzenia zostaną umieszczone w izbie muzealnej w Stęszewie. Po odnowieniu i uruchomieniu sprzęt z linii kolejowej Wrocław – Poznań będzie częścią ekspozycji. Urządzenia „dostarczą” informacji o historii i technice kolejowej. To już druga darowizna PLK dla stowarzyszenia z Poznania. Organizacja otrzymała wcześniej urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Już jest prezentowana nastawnica mechaniczna ze stacji Poznań Wola.

Darowizny od PLK – edukują oraz przypominają o historii kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały ponad 100 darowizn instytucjom, które dbają o historię i tradycję kolei. W 2021 r. PLK wsparły m. in. Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, które otrzymało ponad 100-letnią nastawnicę. Unikatowe urządzenie ze stacji Zduny na linii kolejowej Oleśnica – Chojnice zostało wyprodukowane w 1904 r. przez firmę Hein, Lehmann & Co AG z Berlina. To jedna z najstarszych nastawnic mechanicznych w Polsce. Dzięki darowiźnie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A miłośnicy kolejnictwa i turyści zobaczą pracę dawnych urządzeń. Również w ubiegłym roku PLK podarowały Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podkłady i tory, dzięki którym powstaje stanowisko do ćwiczenia akcji ratowniczych prowadzonych podczas wypadków na torach.