Budowa boiska przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2

0
710

Trwa budowa boiska sportowego przy Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.

W zakres robót budowlanych wchodzi: przebudowa muru oporowego (rozbiórka istniejącego muru i wykonanie nowego – żelbetowego), a także przebudowa boiska sportowego.

Rozebrane zostało istniejące boisko, a w jego miejsce powstaje nowe o nawierzchni ze sztucznej trawy (wymiary 33,68 m x 20,32 m) wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz montażem małej architektury.