05.05.2020 – Raport Dzienny Krzysztof Wiśniewski Starosta Jeleniogórski

0
495
https://www.facebook.com/powiat.jeleniogorski99/photos/a.516196455575643/793419141186705/?type=3&xts%5B0%5D=68.ARAtDIJDkjjdbBYvNgE-VgKBRWIPV88xts373VA9iXBzemleinNETClQbD3JYjF1ozKtUJMcXA9QI0WyggX204qmL09fE5uXdIpNP096TxRDFH0oK64kP2az1Q-y1r3ydgLdQvDs5NowjO8IcckDFrgZwcQlqADR6eRy0IAEZtBXW3dYm20ZJzK4zb0C9Oj0PV9DbxZKiPF1VOIF7e4lFj2RrUZtoJg64dQ6Gxr7Jv_YG9N39aNiGyQqAeLjhH3LiTPvNfJ2s9Ph0bl3_nVu9FNytF1F7F_E4EtpD9I_Ajh0XuCE_j99-mFRE-ykw176u4kH2Ch2Kc-SBztzd9EFY5c&tn=-R

????05.05.2020 – Raport Dzienny Krzysztof Wiśniewski Starosta Jeleniogórski
???? Sytuacja w powiecie jeleniogórskim bez większych zmian.

Według aktualnej informacji otrzymanej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze dotyczącej mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, sytuacja sanitarno-epidemiologiczna przedstawia się następująco:
☣️Liczba stwierdzonych przypadków koronawirusa: 99
– 20 z gminy Jeżów Sudecki w tym 5 wyzdrowiałych,
– 10 z gminy Mysłakowice w tym 1 ofiara śmiertelna i 1 osoba wyzdrowiała,
– 6 z gminy Szklarska Poręba w tym 1 ofiara śmiertelna i 1 osoba wyzdrowiała,
– 4 z gminy Podgórzyn w tym 2 osoby wyzdrowiałe,
– 9 z gminy Kowary w tym 1 wyzdrowiała,
– 2 z gminy Janowice Wielkie w tym 2 wyzdrowiałe,
– 3 z gminy Karpacz w tym 2 osoba wyzdrowiałe,
– 5 z gminy Piechowice w tym 2 ofiary śmiertelne,
– 40 z gminy Stara Kamienica.
????Osoby wyzdrowiałe: 14
◾️Liczba zgonów spowodowanych zakażeniem COVID-19: 4
????Liczba osób poddanych kwarantannie decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej: 97
????Liczba osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju: 28
????Sytuacja dot. osób poddanych kwarantannie w poszczególnych gminach:
????Karpacz: 2
????Kowary: 10
????Szklarska Poręba: 3
????Piechowice: 12
????Janowice Wielkie: 3
????Jeżów Sudecki: 27
????Mysłakowice: 21
????Podgórzyn: 6
????Stara Kamienica: 41