Wsparcie dla dolnośląskich przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii

0
764

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie dolnośląskich przedsiębiorców zarząd województwa zdecydował się podwoić wysokość środków finansowych dostępnych w programie wsparcia dla firm zmagających się ze skutkami pandemii. Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji ponad 86 milionów złotych. Szczegóły programu wsparcia ze środków unijnych przedstawili dzisiaj: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa oraz Jacek Ilnicki, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Skala zainteresowania dofinansowaniem pokazuje jak potrzebne jest nasze wsparcie dla dolnośląskich przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii. Skorzysta z niego ponad 380 dolnośląskich firm. Samorząd województwa przeznaczając na ten cel środki unijne zapewnia realne wsparcie finansowe w tym trudnym dla przedsiębiorców czasie. Od początku trwania pandemii wspieramy przedsiębiorców, szczególnie sektor MŚP, ponieważ jest ważnym elementem regionalnej gospodarki “– mówi marszałek Cezary Przybylski.

W ubiegłym roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła konkurs na dofinansowanie dla przedsiębiorców, których firmy ucierpiały z powodu pandemii. Mogli oni składać swoje projekty od 30 czerwca do 14 lipca 2021r.  W sumie wpłynęło 996 wniosków na łączną wartość niemal 200 milionów złotych.

“Branża turystyczna, gastronomiczna czy też rozrywkowa – to właśnie przedsiębiorcy z tych sektorów najczęściej składali wnioski o dofinansowanie. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie firm zdecydowaliśmy o zwiększeniu alokacji o 100 procent. Mamy nadzieję, że te środki pozwolą przedsiębiorcom zarówno na dalsze funkcjonowanie, jak i na znalezienie możliwości dodatkowego poszerzenia działalności” – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Według wstępnych założeń w konkursie dostępnych było 40,4 miliona złotych. Jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie beneficjentów Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o podwojeniu puli dostępnych w tym konkursie środków finansowych. Ostatecznie zwiększono ją o ponad 100% , czyli do ponad 86 milionów złotych.

W myśl przyjętych zasad przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w wysokości do 320 tysięcy złotych (80% kosztów kwalifikowalnych w projekcie). Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 tysięcy złotych, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  400 tysięcy złotych.

Dolnośląscy przedsiębiorcy premiowani byli m.in. za przebranżowienie lub poszerzenie katalogu usług w firmie, efekt ekologiczny jako dodatkowy składnik projektu czy poziom spadku obrotów. Premiowanym elementem był główny kod PKD przedsiębiorców, czyli branże, które najmocniej ucierpiały w  wyniku panującej pandemii Covid – 19 (związane z zakwaterowaniem, gastronomią, organizatorami turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz z działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną).

W miniony poniedziałek Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca opublikowała listę beneficjentów, którzy zostali rekomendowani do dofinansowania. Teraz przedsiębiorcy muszą dostarczyć niezbędne dokumenty do podpisania umowy i będą mogli otrzymać refundację poniesionych kosztów, które ponieśli lub poniosą w związku z realizacją swojego projektu. Planowany termin podpisywania umów to przełom lutego i marca br.

UMWD