02.05.2020 Informacje Jerzego Łużniaka prezydenta miasta Jeleniej Góry

0
546
https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018/videos/535778403641238/?xts%5B0%5D=68.ARDtRObOjQ0yeDt_FIXZLqm4i6UT78S4gTNPQ-LElzyCeJa-HcnImYcHzAKW879Llt9UPi3CDcPWRUp7Ku2nCOiH7FJ7iH_4CJD4ABOkYwc4VEIuO5pFHNk9JbY5tDxV9uYMaACqE9og8orJPwl645FO2MuBRxHG9tXtMI-YhKqLbcBvUZiMLeP9v1HoT8YPS62uRNuv2bVOXb4FwBG2MlVIuR1eUtZ4n9MtUcD2sxV3Y-JCSq0y3558biO-SGuX_dBW6tlimXQae43dgP1qMVoLq5Kw6P6YH00T0rFXkmGegV2nCMROnnAWEdOyZXziUyYGnVu-cgr23uHRJvvjXjJWsC35_Sbpf1o&tn=-R