Żłobek w miejscu dawnej szkoły dla dzieci z niepełnosprawnościami

0
544

Wyłoniono wykonawcę przebudowy byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych na potrzeby żłobka. Jeszcze w tym tygodniu ma zostać podpisana umowa.

Przetarg na przebudowę wygrała wrocławska firma LK Invest, oferując kwotę ponad 4,5 milionów złotych. Chodzi o budynek przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze, w którym dotąd mieściła się szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnościami. Po rozbudowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej, szkoła się tam przeniosła. Opuszczony budynek władze miasta postanowiły przeznaczyć na żłobek.

Konieczne jest dostosowanie obiektu do nowej funkcji. Zakres zamówienia jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

 • przebudowę wewnętrznej klatki schodowej,
 • zamknięcie klatek schodowych i wyposażenie w system oddymiania i przewietrzenia,
 • dobudowę nowego wewnętrznego biegu schodów na poddasze,
 • wykonanie zabudowy i adaptacji poddasza,
 • roboty dekarskie związane z wymianą starego pokrycia dachowego na nowe,
 • wymianę starego orynnowania i obróbek blacharskich, okien i drzwi zewnętrznych,
 • zabudowę wewnętrznych hydrantów i wykonanie instalacji p.poż. zasilanych wodą,
 • przebudowę powierzchni piwnic i dostosowania do potrzeb m.in. szatni dla personelu, kuchni i pomieszczeń konserwatora,
 • wydzielenie pomieszczeń administracyjnych,
 • wyposażenie sal dla dzieci w węzły sanitarne, szatnie i strefy rozdziału posiłków dla dzieci,
 • zabudowę windy kuchennej,
 • docieplenie ścian budynku styropianem ,a połaci dachowej wełną mineralną,
 • dobudowie podjazdów dla osób poruszających się na wózkach,
 • wykonanie schodów i wejścia do części piwnicznej budynku,
 • wykonanie izolacji pionowej budynku, prace związane z instalacją c.o., wod-kan, i gazową, w tym wymiana grzejników.

Inwestycja ma zakończyć się w ciągu 29 tygodni od momentu podpisania umowy. Wypada to w pierwszej połowie stycznia 2022r.