Robert Biedroń w Jeleniej Górze

0
683

Robert Biedroń wraz z przedstawicielami Lewicy odwiedził Jelenią Górę by porozmawiać z jej mieszkańcami o przyszłości kraju.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/4050448131675195?__cft__[0]=AZUus2qqd7h7NJOfuM5y-Tm-m7PEqwnx_bIP6jQzh2CDq2SD3N1m1YXpgWPgg6CwVDRkwmKdewVXBs3YqkIZOQEm6eBpE2403f9PKu0-bwDQPpKPlZ2CXAazTEhw4pwVMAISgo-f64AMHhzOJas0uXPu2qS9E13rh79imNDSu0aqPTQEXByUPvP0kpJ55TQts48&__tn__=%2CO%2CP-R