Rada Miejska w Jeleniej Górze uchwaliła budżet na 2021 rok

0
370

Przy 15 głosach za 6 przeciw i dwóch wstrzymujących się rada miasta Jeleniej góry przyjęła projekt budżetu na rok 2021, choć jak zaznacza skarbnik miasta, nie jest on budżetem marzeń.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3658435664209779?__cft__[0]=AZX5OwtbSCw4CupHWhnYQuyxngNlbErPSvosD_qxcl0JTi_hdR8HeYYs6Aq1al42zzLGtXx0spRXhNFjcwEIyw2_ZAzNZGKWLdDudcdwjeikiIFxZAHLMCKTVX3mcVELAQ6edrLE4wIFUfgxkfErtLxNiEVcTMa2qrdD16ZdVfkjf_d8gC_N6jdceI7V-07rZRI&__tn__=%2CO%2CP-R