Nowe wyzwanie! Oddaj krew i osocze!

0
784

Dla wyzwania ludzie rapowali czy robili pompki. Natomiast w Jeleniej Górze będą oddawać krew i osocze. Zainicjowano akcję #BezkresniChallenge.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3826686754051335?__cft__[0]=AZWTWvm4v3D-EqC3eil6mYVhysMjxLcqb5YGkna_hhjv5C84-yZ1mRZ76gy9SrKUXmu0Uxh8iA2snPgAy52Q9ZgH1Vz3rVHRNCwBGUyWH0nnpQp8FAMVgF8twg4jrsk_MVVdo5RF0FrPfFrhyucqqYJ2uKVOPy5H6wlG0ZAmlacVt_dyJ-cMT9OSOSYYwwyGjwg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/strimeo/posts/3826686754051335?cft[0]=AZWTWvm4v3D-EqC3eil6mYVhysMjxLcqb5YGkna_hhjv5C84-yZ1mRZ76gy9SrKUXmu0Uxh8iA2snPgAy52Q9ZgH1Vz3rVHRNCwBGUyWH0nnpQp8FAMVgF8twg4jrsk_MVVdo5RF0FrPfFrhyucqqYJ2uKVOPy5H6wlG0ZAmlacVt_dyJ-cMT9OSOSYYwwyGjwg&tn=%2CO%2CP-R