Nowe windy- wielki problem dla niewidomych

0
718

Na Zabobrzu w niektórych wieżowcach zamontowano nowe windy z panelami dotykowymi, które skutecznie utrudniają korzystanie z nich osobom niewidomym. Jak się okazało problem jest ogólnopolski.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3970042093049133?__cft__[0]=AZVvLsHKkM3qVJaBfDhaSu-wHSxv1DspxNO6O-c8_sHez2EQB-LC_6cR7tUmBU2duBUElXdtH83IGO5cmxV8mChVMs9V4bl-2YG-_UuFgNplCLgjCZyDLOe5NMqBE7CCpjKaeKn_nYls0OBVpL9N1iR_84G8O6YiHE_IjbZkcMp_CYpPYIgMEWB7c0CRYdBIK0E&__tn__=%2CO%2CP-R