„Żyj, pracuj, mieszkaj w Jeleniej Górze”

0
978

Projekt „Żyj, pracuj, mieszkaj w Jeleniej Górze” wchodzi w jedną z decydujących faz. – To część większego programu pt. „Rozwój lokalny”, który w przypadku Jeleniej Góry będzie dofinansowany w wysokości ponad 3,3 mln euro, otrzymanego ze środków trzech państw – Lichtensteinu, Islandii i Norwegii, a zadania będą miały swoje pokrycie w ok. 85% z tamtych środków i pozostałe 15% – ze środków budżetu Państwa – powiedział Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry.

Dzięki temu projektowi realizowane mają być trzy główne cele; ogólnie wzrost poziomu życia mieszkańców przez poprawę funkcjonowania miasta, jako miejsca atrakcyjnego dla życia i pracy, rozpisane będą one na kilkanaście szczegółowych działań, od wykorzystania zasobów geotermicznych, co oznacza optymalne wykorzystania możliwości, jakie daje środowisko naturalne, aż do poprawę jakości i dostępności usług publicznych. Równolegle – wykorzystanie szans jakie daje poszerzanie aktywności społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej miasta, niektóre kwestie demograficzne , ekologiczne, itp. Realizowane będą przedsięwzięcia „twarde” (inwestycyjne), i „miękkie”, mające aspekt społeczny.

“Jedną z dodatkowych szans ma być współpraca z jakimś miastem z kraju darczyńcy – informuje Wydział Rozwoju. – Jesteśmy w przededniu takiego wyboru, a może to być ważne, bo w zależności od tego, z którego państwa będzie pochodził nasz partner, to zapewne także wybór priorytetów możne być w części przez to zdeterminowany. Na sam wybór miasta Jelenia Góra będzie miała ograniczony wpływ, w sporej części zależy to także od partnera – jakie elementy atrakcyjności i swoistej „kompatybilności celów” uzna za ważne. Pierwsze spotkania i wymiana informacji z potencjalnym partnerem będzie miała charakter łączności cyfrowej, a później przewidywane są dalsze kroki bilateralnej współpracy.

Czy projekt wpłynie na zaistnienie umowy partnerskiej w dłuższej perspektywie – zależy od wielu okoliczności i nie jest dziś przesądzone.

UMJG