Znasz kogoś, kto zasłużył się dla lokalnej społeczności? Zgłoś go do konkursu „Wolontariusz Roku”

0
731

Znasz kogoś, kto zasłużył się dla lokalnej społeczności? Zrobił dla innych coś godnego zauważenia? Zgłoś go do konkursu „Wolontariusz Roku”.

Konkurs „Wolontariusz Roku” jest organizowany przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie. Nominowane mogą być osoby lub grupy osób, które w danym roku, w sposób szczególny zasłużyły się w pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej.

Wzorem ubiegłego roku wyodrębniono cztery kategorie:

  1. Wolontariusz roku – kategoria ogólna, w której zgłoszona może zostać kandydatura nie mieszcząca się w pozostałych trzech wariantach: wolontariacie szkolnym, pracowniczym i senioralnym.
  2. Wolontariat szkolny – realizowany na różnych szczeblach edukacji, podejmujący działania na rzecz środowiska szkolnego, jak również poza szkołą,
  3. Wolontariat pracowniczy – organizowany przez pracowników, wspierany przez firmę w ramach możliwości finansowych czy organizacyjnych,
  4. Wolontariat senioralny – angażujący osoby powyżej 60 r.ż.

Nominacje do tytułu „Wolontariusz Roku” mogą składać instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, szkoły, inne podmioty współpracujące z wolontariuszami a także osoby indywidualne.

Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wybierze tych, którzy uzyskają tytuł „Wolontariusza Roku 2021”.Warto się pośpieszyć! Zgłoszenia przyjmowane są od 15 października do 15 listopada.

Regulamin konkursu wraz z linkami dostępny jest adresem:https://miasto.jeleniagora.pl/content/wolontariusz-roku-2021