Zacieśnienie Polsko – Czeskiej współpracy w zakresie ratownictwa medycznego

0
913

W Kłodzku odbyło się spotkanie poświęcone współpracy ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim. Organizatorem spotkania było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM. Udział w nim wzięli przedstawiciele strony polskiej i czeskiej: parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektorzy pogotowi ratunkowych oraz przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie Deklaracji Współpracy w Zakresie Ratownictwa Medycznego przez 11 partnerów z Polski i Czech. Z polskiej strony Deklarację Współpracy podpisały: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Z kolei ze strony czeskiej: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje.

“Międzynarodowa współpraca i sprawna komunikacja w zakresie ratownictwa medycznego jest niezwykle ważna. Do współpracy ze stroną czeską włączyły się wszystkie pogotowia ratunkowe podlegające samorządowi województwa dolnośląskiego. Podpisując deklarację wyraziliśmy chęć i potrzebę kontynuowania i rozszerzania efektywnej współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Naszym głównym celem jest oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez skoordynowanie działań jednostek pogotowia” – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Ważnym elementem współpracy jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy międzynarodowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim.

“Umowa między Polską a Czechami jest w naszym, przygranicznym regionie niezbędna. W ramach Unii Europejskiej granice stają się w normalnym funkcjonowaniu praktycznie niezauważalne, jednak dla służb brak stosownej umowy rodzi określone problemy. Staramy się, na wszelkich możliwych szczeblach, podkreślać konieczność jej podpisania. Rozmawiałem już na ten temat z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, był to też temat poruszony podczas spotkania senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech “– mówi Senator RP Krzysztof Mróz.

Obie strony zwracają szczególną uwagę na potrzebę powstania rozwiązań systemowych, legislacyjnych oraz rozbudowy infrastruktury ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim.

Dostrzegamy dużą potrzebę powstania polsko – czeskiej umowy międzyrządowej, która umożliwi ratownikom wykonywanie działań na terytorium kraju sąsiadującego. Umowa umożliwi polskimi oraz czeskim zespołom ratownictwa medycznego szybkie i sprawne udzielanie pomocy także osobom po drugiej stronie granicy.  Z pewnością na takim rozwiązaniu skorzystają mieszkańcy polsko-czeskiego pogranicza. Biorąc pod uwagę zmiany, które ostatnio nastąpiły w czeskim rządzie, podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy międzyrządowej jest obecnie szczególnie istotne” – mówi Senator RP Aleksander Szwed. 

WSPÓLNE DZIAŁANIA

Partnerzy zadeklarowali chęć realizacji wspólnych projektów i wymianę wspólnych doświadczeń, choć nie będą to pierwsze tego typu działania. Przykładem może być wspólny projekt „Jak ratujecie u Was?”, który przyczynił się do podpisania wcześniej wspomnianej Deklaracji Współpracy.

W latach 2018-2020 ośmiu partnerów z Polski i Czech realizowało projekt pn. “Jak ratujecie u Was?”. Głównym jego celem było zacieśnienie i zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy jednostkami służb ratownictwa medycznego z Polski i Republiki Czeskiej. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Partnerami projektu byli:

  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.
  • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze (Partner Wiodący)
  • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
  • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
  • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
  • Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

“Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze było Partnerem Wiodącym projektu pn. “Jak ratujecie u Was?” polegającego na współpracy polskich i czeskich służb ratownictwa medycznego z rejonu pogranicza polsko-czeskiego, a w jego ramach przeprowadzono wspólne szkolenia, konferencje, ćwiczenia oraz staże wymienne personelu medycznego” – mówi Mariusz Gierus Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Projekt został doceniony przez Europejski Komitet Regionów, który umieścił go w „Raporcie monitorującym działalność Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w latach 2018-2019” jako przykład dobrej praktyki w obszarze transgranicznej współpracy opieki zdrowotnej i pogotowi ratunkowych. Stąd zrodziła się potrzeba jeszcze efektywniejszej współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim w kolejnych latach, w celu poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego, zwłaszcza w rzeczywistości postcovidowej.