Wernisaż w Muzeum Karkonoskim

0
894

 3 grudnia o godzinie 17:00 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbędzie się wernisaż wystawy “W cieniu Gór Olbrzymich. Średniowiecze”.

Wystawa „W cieniu Gór Olbrzymich – Średniowiecze” jest efektem projektu o tym samym tytule, realizowanego w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Wspieranie Działań Muzealnych 2021”.

Celem wystawy jest prezentacja wyjątkowo bogatej i zróżnicowanej kultury materialnej oraz duchowej, która wykształciła się wśród wielonarodowej społeczności zamieszkującej tereny u podnóża Karkonoszy i Gór Izerskich, między wiekiem X a początkiem wieku XVI. Najważniejszą cechą osadnictwa średniowiecznego na omawianym terenie było korzystanie z zasobów naturalnych pobliskich gór oraz związany z tym rozwój górnictwa kruszcowego, hutnictwa szkła, rud żelaza i miedzi oraz poszukiwanie kamieni szlachetnych, z których słynęły Góry Olbrzymie.

Z punktu widzenia geografii, region, o którym będziemy snuli opowieść, obejmuje Kotlinę Jeleniogórską i otaczające ją pasma górskie: Karkonosze i Góry Izerskie od południa, Rudawy Janowickie od wschodu, Góry Kaczawskie i południową część Pogórza Kaczawskiego od północy oraz fragment Pogórza Izerskiego od zachodu.

Wystawa podzielona została na cztery części:

Część I – poświęcona jest najstarszym śladomsadnictwa słowiańskiego u stóp Karkonoszy i Gór Izerskich, datowanym na wiek IX i X oraz starszemu okresowi panowania Piastów śląskich, do połowy XIII w. Materialną pozostałością osadnictwa słowiańskiego są relikty grodziska i osady w Jeleniej Górze-Grabarach, zaś świadectwem działalności Henryka I Brodatego są najstarsze zachowane fundacje kościelne, we Wleniu, Nowym Kościele, Świerzawie i Sędziszowej.

Część II – opowiada dzieje eksploatacji górskich złóż metali i minerałów oraz hutnictwa szkła, które na następne stulecia zdefiniowało sposób gospodarczego wykorzystania regionu Gór Olbrzymich. Z poszukiwaniem szlachetnych kruszców związana jest legenda Walonów – przybyszów z zachodniej Europy, którzy jako pierwsi mieli podjąć się penetracji górniczej Gór Olbrzymich.

Część III – opisuje fenomen średniowiecznego miasta i kultury mieszczańskiej, na przykładzie powstania i rozwoju Jeleniej Góry – największego ośrodka miejskiego regionu.

Część IV – prezentuje życie średniowiecznych elit: książąt z dynastii Piastów i ich wasali – rycerzy, którzy w niegościnnej, górskiej krainie budowali zamki, wieże i strażnice obronne.

Wystawa potrwa od grudnia 2021 do marca 2022 roku.