Sezon zimowy i roboty drogowe w Jeleniej Górze

0
656

Ze względu na fakt, iż jak do tej pory pogoda umożliwia realizację niemal wszelkich prac drogowych w kilkunastu miejscach w mieście trwają intensywne roboty z tej branży.

Intensywnie pracują ekipy na kilku odcinkach ulicy Wojska Polskiego, dziś przekładany był gazociąg średniego ciśnienia w rejonie mostu na Młynówce (a jest to jeden z ważniejszych etapów całości tej inwestycji).

Instalowano kable do lamp oświetlenia ulicznego na fragmencie ulicy Cinciały, przy konserwacji balustrady na moście w Sobieszowie, finalizowana jest przebudowa „wyspy” na skrzyżowaniu ulic Różyckiego i Ogińskiego na
Zabobrzu, i in.

W dwóch miejscach – przy ul. Noskowskiego i Ptasiej trwają wstępne prace przy montażu gniazd do ładowania elektrycznych samochodów (finalizowane będą w styczniu 2022) i sukcesywnie trwa wypełnianie ubytków w asfalcie niektórych odcinków różnych jezdni w mieście, żeby przed ewentualnym okresem zmiennych temperatur szkodzących trwałości nawierzchni, zmniejszyć liczbę miejsc, w których mogą następować zniszczenia.

W przypadku ulicy Kasprowicza trwa ustalanie harmonogramu robót, które będą realizowane w przyszłym roku; ze względu na złożoność tej inwestycji proces uzgodnień, terminów projektów i konkretnych etapów pracy musi być szczegółowo ustalony.