Ruszyła akcja “Archiwum Pandemii A.D. 2020”

0
869

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zachęca do wzięcia udziału w najnowszym projekcie “Archiwum Pandemii A.D.2020”. Społeczna akcja ma na celu stworzenie kolekcji dokumentów związanych z epidemią.

Akcja skierowana jest do wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi zbiorami. A mogą być to filmiki, fotografie, pamiętniki czy dokumenty.

Wszystkie przekazane dokumenty zostaną zabezpieczone i w przyszłości udostępnione wszystkim tym, którzy będą ciekawi jak wyglądało życie w dobie koronawirusa.

Dokumenty do jeleniogórskiego archiwum można przesłać drogą elektroniczną, poczta lub przynieść do jego siedziby.

https://www.facebook.com/strimeo/videos/175393023785704/?xts%5B0%5D=68.ARAqkbfKJMuM7bdOGZ899rKa62bHEcvaUDGWqjaHJEdq0_s3njqQ_uyO7DEkoUpnZ17Gami_K0mOv7EgLd_Ag8j0QWIFsFEnMJXClCSAkpv7DgGFUljAj2MuuqRmbAXxa-12RYac84RXRIa41Hrf8wI9-OvSY1w9Hc9HaVJnafNN3ggrENYeSEDsDA1F4HYGMbaf3NvZUHC_zTJStEt4DLu16AbZg_b7wI4DqySAuo-7nUfo7_jyhttJGLn62nAmzekjlRR8tIHzgm_LgccJH5O-KgAVkQN47OiMpKlQllToXTFIh3D979G6uQcBUHfTsfnFttSBzr7XC1ai1L-ujOMTnGAMxcs4PxgWNg&tn=-R