Pomysł na rozwój jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego

0
573

Jeleniogórską Filią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w najbliższych latach zarządzać będzie dotychczasowa dziekan  Elżbieta Sobczak. Prodziekanem nadal będzie dr hab. Robert Kurek.

To berdzie czas wytężonej pracy i realizacji głównych założeń.  Zacieśniana ma być także  współpraca z uczelniami zagranicznymi i biznesem. Duży nacisk kładziony będzie na realizowanie wraz ze studentami projektów badawczych, praktyk w prestiżowych firmach i zdobywaniu  kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 Pierwszy semestr nowego roku akademickiego odbywać się będzie w formie zdalnej. Uczelnia oferuje studentom wiele możliwości rozwoju. Uczelnia przez lata stałą się miejsce opiniotwórczym dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań ma szansę stać się także miejscem innowacyjnym. 

https://www.facebook.com/strimeo/videos/766106443962077/?xts%5B0%5D=68.ARDGaRZ8FsD8rlfyyShvHamG4lebXRaYLmPmbDt1oPVRm1IykdwrNiwo0lSTsUEE94M7U63auyjHAiCzrGfO6CFEvM88K32egPGvzVBRjCStGelrYzowiw2VzMpNzw-yWxAm-R7zukg7fN9MnSeUOa-8gOy-407Si7g7bkDQpGP24jD-7shPdj434lwJaH6HwgHaFPbJXhDr-j3oCKplYcPvHApLpd3j0wSbvwWUrA9SA_6-9gY5YhsXl2b22GD-Bj3HyqwC1SNDTgPyHqbWLKtSyJt0n-YKycwwFUWJC_RjP3xzhlQXm3NcKK46n9Q7nxz2gpHe4PHqhqPaL7RoGUSqtBVKyMQEbx5lCw&tn=-R