Podpisano porozumienie “Strój lokalny w Krainie Ducha Gór”

0
1008

W siedzibie starostwa powiatowego odbyło się spotkanie, podczas którego, zostało podpisane Porozumienie o współpracy Powiatu Jeleniogórskiego ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń „Miłkowianie” w Miłkowie w sprawie realizacji projektu „Strój lokalny w Krainie Ducha Gór”.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Jeleniogórski, Członek Zarządu Powiatu Artur Smolarek, Sekretarz Powiatu Ewa Lijewska – Małachowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Koła Gospodyń „Miłkowianie” Teresa Wierzbicka, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Elżbieta Łozowska oraz Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Iwona Jagiełło.

Projekt zakłada opracowanie i wykonanie prototypów stroju lokalnego/regionalnego realizowanego ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Partnerstwo Ducha Gór, w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Cel główny wynikający z Lokalnej Strategii Rozwoju to poprawa atrakcyjności i zrównoważenie rozwoju turystycznego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Opartego na zasobach, przy udziale społeczności lokalnych poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu. Poprawa promocji obszaru Krainy Ducha Gór za pomocą opracowania i wykonania prototypów stroju regionalnego. Działania w projekcie to m.in. konsultacje społeczne dot. Stroju lokalnego Krainy Ducha Gór, zaprojektowania oraz wykonanie stroju lokalnego w wariancie damskim i męskim.