O tolerancji poprzez sztukę

0
724
https://www.facebook.com/strimeo/videos/vb.554230877963622/379926462560334

W Biurze Wystaw Artystycznych odbył się pokaz filmu Artura Żmijewskiego „ONI” poświęconego tożsamości narodowej różnych grup społecznych i wiekowych o skrajnie odmiennych poglądach.