O hejcie, cyberprzemocy i innych zagrożeniach

0
435

Jeleniogórska policjantka w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo …przez cały rok szkolny” oraz w oparciu o założenia programu „Cyberprzemoc” pod koniec ubiegłego tygodnia uczestniczyła w 3 spotkaniach z uczniami klas pierwszych z Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy szkolnej w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej. Policjantka rozmawiała z młodzieżą na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zajęcia przeprowadziła sierż. szt. Iwona Demkowicz z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Funkcjonariuszka omówiła następujące zagadnienia:

  • Cyberprzemoc, hejt – przyczyny, skutki, odpowiedzialność
  • „Dopalacze świadomość, zdrowie, życie” – przyczyny, skutki zdrowotne, fizyczne i psychiczne zażywania dopalaczy, zagrożenia i pomoc dla osób
  • uzależnionych.
  • Odpowiedzialność karna sprawców czynów zabronionych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki, dopalacze.
  • Czyny karalne nieletnich.
  • Skutki zażywania środków odurzających.
  • Przejawy demoralizacji nieletnich (papierosy, alkohol, narkotyki, wagary itd.),
  • Przemoc i agresja. Jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.

Ponadto policjantka przypomniała o obowiązujących obostrzeniach związanych z epidemią koronawirusa. Apelowała o odpowiedzialność i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

podinsp. Edyta Bagrowska