Most na Młynówce będzie przejezdny

0
923

Remont mostu przy Młynówce trwa już kilka miesięcy, jednak prace cały czas trwają i w najbliższych dniach będzie możliwość przejazdu.

Najprawdopodobniej most w ciągu ulicy Mostowej uzyska tzw. przejezdność już w najbliższych dniach – przewiduje się, że od soboty zostanie otwarty – po jednym pasie w każdą stronę, tj. do i od Zabobrza.

Planowane jest też, że od niedzieli tą trasą pojadą także autobusy MZK, więc zniknie jedna z uciążliwości drogowych, wynikająca z remontu ulic.

Aleja Wojska Polskiego

Z kolei prace w ciągu ulicy Wojska Polskiego są bardzo zaawansowane na każdym z odcinków, przy czym widać już bardzo wyraźnie postęp robót szczególnie na odcinku od ul. Wolności do Mickiewicza.

Podwale

Nastąpi zmiana w organizacji ruchu w uliczce prowadzącej z ul. Jasnej do Podwala. Zostanie tam wprowadzony ruch dwustronny, a do tej pory pojazdy mogły w tę ulicę wjeżdżać wyłącznie z kierunku Podwala – przejazdy z ul. Jasnej nie były możliwe. W pierwszym okresie można się spodziewać, że niektórzy kierowcy będą jeździli „na pamięć”, stąd prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

WÓZKOSTARDA

Od 14.03. rozpoczęły się prace przy budowie „wózkostrady”, której nawierzchnia, wygodniejsza dla przechodniów, a szczególnie matek z wózkami i wózków osób niepełnosprawnych, zostanie wyłożona kostką granitową, ciętą, paloną. Jest to realizacja zgłaszanych przez mieszkańców postulatów.