Konkurs “Nasze Ścieżki Przyrodnicze”

0
443

Dolny Śląsk pełen jest miejsc, które zachwycają wyjątkową przyrodą. Chcemy uwrażliwić młodych Dolnoślązaków na piękno walorów przyrodniczych naszego regionu oraz zwrócić ich uwagę, jak ważne jest dbanie o środowisko.

We współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Parkiem Narodowym Gór Stołowych oraz Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu Marszałek województwa dolnośląskiego ogłasza konkurs przyrodniczy „Nasze ścieżki przyrodnicze”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Zadaniem konkursowym dla młodszych klas będzie stworzenie makiety przestrzennej, wykonanej z materiałów naturalnych. Będzie ona przedstawiała ścieżkę przyrodniczą opracowaną przez uczniów na podstawie wiedzy o regionie, który zamieszkują. Zadanie będzie wykonywane wspólnie przez uczniów jednej klasy.

Starsi uczniowie podejmą się przygotowania przewodnika po ścieżce przyrodniczej w okolicy ich miejsca zamieszkania w formie filmu, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej.

Nagrodami dla zwycięskich klas będą dwudniowe lub jednodniowe wyjazdy do parków narodowych lub krajobrazowych na Dolnym Śląsku i udział w zajęciach edukacyjnych.

“Zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie! Szczegóły, regulaminy i formularze można znaleźć na stronie: https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/…/3669-konkurs-nasze…– mówi Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.