Kolej na innowacje!

0
800

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły II konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej. Będą poszukiwać nowych możliwości rozwoju innowacji w branży kolejowej w obszarach: bezpieczeństwo ruchu kolejowego, efektywność energetyczna, ekologia i usprawnienie procesu diagnostyki infrastruktury. Na wsparcie projektów w konkursie zaplanowano 50 mln zł.

Celem działań jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego. Efektem programu ma być opracowanie nowoczesnych rozwiązań, które usprawnią proces utrzymania infrastruktury kolejowej, poprawią poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zwiększą efektywność energetyczną i ekologiczny charakter kolei. Na wsparcie projektów w konkursie przeznaczono łącznie 50 mln zł (po 25 mln zł od każdego z partnerów). 

Modernizujemy linie kolejowe i szukamy innowacji technologicznych, aby kolej była bezpieczna, coraz bardziej atrakcyjna dla pasażera i przedsiębiorcy i przyjazna dla środowiska. Program realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju daje szansę na wdrożenie nowatorskich rozwiązań na sieci kolejowej w obszarze bezpieczeństwa, utrzymania i eksploatacji linii kolejowych oraz ekologii. To uzupełnienie prowadzonych na szeroką skalę prac, które zmieniają kolej na lepsze ” – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Program jest dedykowany jednostkom naukowym oraz firmom z branży kolejowej. Nabór wniosków będzie trwał od 28 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz wzór wniosku o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowejhttps://www.gov.pl/web/ncbr/brik-ii

Kolej na bezpieczeństwo, ekologię i monitoring sieci kolejowej w konkursie BRIK II

Wśród tematów związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na kolei w ramach BRIK II planowane jest opracowanie innowacyjnego systemu ostrzegania, który z wyprzedzeniem będzie informował pracujących na torach o nadjeżdżającym pociągu i konieczności opuszczenia szlaku (załącznik pozycja nr 1). Przewidywane jest także opracowanie systemu wsparcia dyspozytora (2) w podejmowaniu decyzji w sytuacji kryzysowej o zmianie tras niektórych składów. Opracowana i przetestowana zostanie również metoda pozyskania informacji o środowisku naturalnym w sąsiedztwie linii kolejowych i ich wykorzystania (7) w celu rozwoju bezpieczeństwa ruchu pociągów.

W obszarze poprawy efektywności energetycznej, zaplanowano opracowanie technologii i wdrożenie dwukierunkowych podstacji trakcyjnych i zasobników energii (3). Pozwolą one na rekuperację (odzyskanie) i zmniejszenie zużycia energii. W tej dziedzinie oczekiwane jest również rozwiązanie techniczne, które zmniejszy wykorzystanie energii przez urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) (4).

Rozwój proekologicznych rozwiązań jest związany z analizą możliwości wykorzystania na terenie kolejowym technologii betonu fotokatalitycznego, który ma właściwości redukujące zanieczyszczenie powietrza (5). Planowane jest także opracowanie proekologicznej metody usuwania roślinności na liniach kolejowych (9). W obszarze przewiduje się także opracowanie systemu precyzyjnego monitorowania oraz przetwarzania informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych (8).

W obszarze usprawnienia procesu diagnostyki stanu technicznego infrastruktury, planowane jest opracowanie urządzenia, które umożliwi badania defektoskopowe szyn, tzn. wykrywające wady, podczas jazdy z prędkością 60-120 km/h (10). Do kompleksowego badania stanu szyn, w jednym z projektów planowane jest również wykorzystanie badań radiologicznych (11). Na styku działalności utrzymaniowej oraz inwestycyjnej znajduje się wykorzystanie danych uzyskanych z pomiarów wykonanych za pomocą skanera (6). Planowane jest także opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania stanu infrastruktury kolejowej za pomocą dronów (12).

BRIK I – 10 innowacyjnych projektów w realizacji

Wśród 10 już realizowanych innowacyjnych projektów BRIK są m.in.: opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatury szyn kolejowych, opracowanie systemu zarządzania oświetleniem,  czy rozwiązania antykradzieżowe sieci trakcyjnej lub umożliwiające zastosowanie paneli fotowoltaicznych na ekranach akustycznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej na rozwój innowacji na kolei do 2033 r. przeznaczą łącznie 100 mln zł (po 50 mln od każdego z partnerów). Konkurs BRIK I ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Finansowanie konkursu BRIK II zaplanowano w całości ze środków krajowych.