Jelenia Góra : Prezydent o podwyżce wprowadzonej przez ” WODNIK”

0
1036

Oświadczenie w sprawie opłat abonamentowych wprowadzonych przez Przedsiębiorstwo WODNIK Sp. z o.o. :

“Powziąwszy informację o podwyżce opłat abonamentowych, wprowadzonej przez Przedsiębiorstwo WODNIK Sp. z o.o., zwróciłem się do Zarządu Spółki o przedstawienie powodów, dla których ta podwyżka jest tak znacząca i dotkliwa, nawet dla relatywnie dużych firm.

„Wodnik”, podobnie jak inne spółki miejskie są zakładami autonomicznymi, zarządzanymi samodzielnie, stąd bezpośrednie interwencje samorządu w takich sytuacjach są – w świetle przepisów prawa – niemożliwe. Niemniej Prezydent Miasta, jako organ właścicielski może wnosić o przedstawienie przyczyn decyzji finansowych, mających wpływ na warunki bytu lokalnej społeczności.

Wprawdzie z ekonomicznego punktu widzenia można zrozumieć racje ekonomiczne Zarządu „WODNIKA”, niemniej jako Prezydent Jeleniej Góry biorę też pod uwagę społeczne aspekty tej decyzji, które skłaniają do podjęcia próby jej rewizji. Tej może dokonać jednak wyłącznie sama Spółka, bowiem reguły kodeksu handlowego wyraźnie zaznaczają zakres jej autonomii.

To prawda, że podwyżki cen energii i paliw, płacy minimalnej, konieczność ustawicznych modernizacji sieci przy rosnących kosztach materiałowych wymagają od Zarządu Spółki  zwiększania przychodów. Prawdą jest jednak także, że nieoczekiwane i drastyczne regulacje finansowe stawiają wiele małych jeleniogórskich firm w wyjątkowo trudnym położeniu. Skomplikowane są także inne rynkowe warunki zewnętrze, w tym m.in. niestabilny popyt na skutek epidemii, rosnąca inflacja. itp. przyczyny. Wszystkie niezależne od firm.

Nie negując ekonomicznych podstaw decyzji o podwyżkach zwróciłem się do Zarządu Spółki o poddanie dogłębnej analizie możliwości wdrożenia większego zróżnicowania podwyżki w stosunku do podmiotów różnej wielkości. Moim zdaniem bowiem wprowadzenie tylko dwóch wysokości abonamentów może być krzywdzące dla mniejszych firm, które będą w tym przypadku ponosić nieuzasadnione ekonomicznie koszty, na które nie mają wpływu, niezależnie od wdrażanych przez siebie procedur oszczędnościowych.

Zwróciłem też uwagę, że korzystniejsze dla perspektywy gospodarowania wodą byłoby takie ułożenie taryf, które mogą premiować racjonalne działania ograniczające skalę zużycia wody, a nie operacje na abonamencie.

Otrzymałem zapewnienie, że Zarząd Spółki „WODNIK” dokona raz jeszcze analizy skutków ekonomicznych podjętych przez siebie decyzji. Przedstawi bardziej zdywersyfikowany system podwyżki opłat abonamentowych, co będzie rozwiązaniem racjonalnym, uwzględniającym wielkość podmiotów, a przez co – bardziej sprawiedliwym.

Informację w tej sprawie Zarząd Spółki „WODNIK” przedstawi w najbliższym czasie”.

UMJG