Jak idą prace przy przebudowie mostu nad Młynówką?

0
1241

“Prace przy przebudowie mostu nad Młynówką w ciągu Ulic Podwal/ Mostowa ze względów niezależnych od nas nieco się przedłużą” – powiedział Piotr Cichowski, dyrektor MZDiM.

Główną przyczyną jest konieczność przeprojektowania kilku elementów prac, która wynikła m.in. z faktu, że gestorzy sieci światłowodowej, mający w moście swoje „tunele” do przewodów deklarowali projektantowi, że w studzienkach mają sporą rezerwę przewodu, umożliwiającą przesunięcie o kilka metrów rur osłonowych, w których biegną przewody. Okazało się, że tych rezerw nie ma, projekt przewiduje poprowadzenie rur w innych miejscach, a przecięcie i spawanie światłowodów nie wchodzi w rachubę. To jedna z przyczyn, bo jest ich więcej. m.in. i taka, że stan niektórych elementów konstrukcji nośnej można było ocenić dopiero demontażu płyty głównej, bo „odkrywki”w takich budowlach nie można realizować. To wszystko sprawia, że trzeba skorygować projekt i skorelować jego nowe zapisy ze stanem faktycznym.

“Niezależnie od tego – mówił P. Cichowski – prace przy wzmacnianiu przyczółków, zakładaniu kotw, itp. trwają, by nie tracić czasu. O ostatecznym terminie zakończenia robót i oddaniu mostu do użytku trudno dziś rozmawiać, bowiem z jednej strony czekamy na nowy projekt, z drugiej – niektóre roboty można będzie prowadzić tylko w określonym zakresie temperatur powietrza. A nie wiadomo, czy i kiedy nadejdzie okres mrozów i jakie one będą“.

Na pytanie dziennikarzy, czy to znaczy, że problemy w komunikacji będą ogromne, skoro niebawem zaczyna się modernizacja ulicy Wojska Polskiego, w drugim etapie prac przy tej ulicy P. Cichowski odpowiedział, że absolutnie nie. – Drogi objazdów jednej i drugiej budowy nie nakładają się na siebie, ani nawet nie przebiegają blisko siebie, więc te obawy są bezzasadne.

źródło: UMJG