Dyskutowali o rozwoju na obszarach Natura 2000

0
693
https://www.facebook.com/strimeo/videos/vb.554230877963622/811204032565455

Kilkunastu wójtów i burmistrzów polskich gmin, objętych siecią NATURA 2000 przybyło do Wlenia na konferencję, podczas której wypracowywano wspólne działania w kierunku przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczej gmin oraz określenie metod rekompensowania strat obszarom objętych formą ochrony NATURA 2000.