Drugi etap budowy obwodnicy Bolesławca

0
877

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z posłem Szymonem Pogodą, prezydentem Bolesławca Piotrem Romanem, starostą bolesławieckim Tomaszem Gabrysiakiem, wójtem Gminy Bolesławiec Andrzejem Dutkowskim oraz Leszkiem Lochem – dyrektorem DSDiK przedstawili podczas dzisiejszego spotkania szczegóły finansowania i budowy II etapu obwodnicy Bolesławca. Koszt inwestycji wyniesie ok. 65 mln zł.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisała umowę na wykonanie projektu budowy II etapu obwodnicy Bolesławca pod koniec stycznia 2021 roku. Od tego momentu dokumentacja ma powstać w ciągu 24 miesięcy, a jej koszt to ok. 1 mln zł. Obecnie trwają prace projektowe i oczekiwanie na uzyskanie ZRID, które powinno zostać wydane w połowie 2022 roku. Wówczas możliwe będzie ogłoszenie przetargu na prace budowlane.

“Realizacja północno-wschodniej części trasy jest ostatnim etapem budowy wschodniej obwodnicy Bolesławca. Inwestycja zwiększy dostępność transportową, tak ważną dla potencjalnych inwestorów, nie tylko w gminach powiatu bolesławieckiego, ale też lwóweckiego” – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Planowany odcinek o długości 5,9 km skomunikuje drogę wojewódzką nr 297 z drogą wojewódzką nr 94 w kierunku węzła Krzywa i poprzez istniejący odcinek południowo-wschodniej obwodnicy Bolesławca z drogą wojewódzką nr 363 w kierunku Złotoryi. Koszt całej inwestycji wyniesie około 65 mln złotych. Budowa obwodnicy zostanie dofinansowana w 60%, czyli ponad 38,7 mln złotych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg (program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030). Wkład własny gminy, miasta i województwa wyniesie w sumie 40%.

“Obwodnica umożliwi wygodny dojazd z autostrady A4 do miejscowości leżących na południe i wschód od Bolesławca bez konieczności przejazdu przez centrum miasta. Zatem znacząco wyprowadzi ruch z miasta i poprawi tym samym bezpieczeństwo jego mieszkańców” –  tłumaczy Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

II etap obwodnicy połączy się z wybudowanym w 2018 roku I etapem trasy. Przebiegać będzie od ronda w Kruszynie do m. Łąka. Trasa krzyżować będzie się z drogami gminnymi i powiatowymi, linią kolejową. I etap obwodnicy Bolesławca został otwarty w 2018 roku. Odcinek o długości 4 km połączył drogę krajową nr 94 z wyremontowaną DW 297 w kierunku Lwówka Śląskiego. Koszt inwestycji wyniósł 30,6 mln zł.