DENTOBUS będzie odwiedzał szkoły w Jeleniej Górze

0
809

DENTOBUS – to idea mobilnych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w Jeleniej Górze – wynik porozumienia z wrocławską firmą DirectMedic.

„Dentobus” – wyjaśniono nam – to mobilny gabinet stomatologiczny z wyposażeniem nieodbiegającym od zwyczajnego, stacjonarnego. Wczoraj podpisano porozumienie w sprawie świadczenia usług w tym zakresie i w tej formule”.

Na podstawie przekazanych danych z placówek miejskich ustalony zostanie harmonogram jazdy, przy czym ze względów organizacyjnych niezbędny jest co najmniej jednomiesięczne wyprzedzenie.

„Dentobus” będzie odwiedzał placówkę przynajmniej jeden raz w roku szkolnym (przy czym gdyby się okazało, że epidemia uniemożliwia realizację zakładanych odwiedzin, to świadczenie tej usługi jest zawieszone do czasu ustąpienia warunków).