Czym ogrzewasz dom?

0
995

Wydział  Ochrony  Środowiska  przypomina  wszystkim mieszkańcom miasta Jeleniej Góry o obowiązku  złożenia deklaracji o  źródłach ogrzewania budynków w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), którą dla wszystkich budynków istniejących przed dniem 01.07.2021 r., należy składać w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 

Dla  nowo powstałych  budynków, w których źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,  termin złożenia deklaracji wynosi  14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklaracja dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła.

Ankietę w formie elektronicznej  należy złożyć poprzez stronę:  https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w  Wydziale Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Jelenia Gora, ul. Stefana Okrzei 10, pokój nr 213.

Szczegóły na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

UMJG