Czeski szklarski weekend na zakończenie projektu Muzeum Karkonoskiego

0
389

Budowa laboratorium szkła, warsztaty, wydarzenia festiwalowe, sympozja i prelekcje to wszystko udało się stworzyć Muzeum Karkonoskiemu dzięki zakończonemu projektowi Szlak Szkła na Polsko-Czeskim pograniczu, który muzeum realizowało od 2018 roku