Apel Marszałka Cezarego Przybylskiego w sprawie pociągów na granicę polsko-ukraińską

0
625

Treść pisma:

Szanowni Państwo,

bezprecedensowa rosyjska agresja na niepodległą Ukrainę, zjednoczyła i zmobilizowała nas wszystkich do organizowania wsparcia i pomocy dla uciekających przed wojną obywateli tego kraju. Mieszkańcy polskich regionów, a także władze samorządowe wszystkich szczebli oraz administracja rządowa dają w ostatnich dniach wspaniałe świadectwo solidarności z potrzebującymi.

W związku z zaistniałą sytuacją humanitarną, związaną z ewakuacją obywateli Ukrainy na terytorium RP, zwracam się do Marszałków Województw z apelem i prośbą o współpracę i zaangażowanie w koordynację działań na szczeblu międzywojewódzkim. Działania te związane będą z przewozami pasażerskimi, realizowanymi przez regionalnych przewoźników i pozwolą na zniwelowanie zatorów spowodowanych przemieszczaniem się ogromnej liczby uchodźców przez granicę polsko-ukraińską oraz sprawny transport do poszczególnych województw. 

Samorządowy przewoźnik Koleje Dolnośląskie przeprowadził w ostatnich dniach skuteczny transport ponad 430 osób z Przemyśla przez Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole i Wrocław do zachodniej granicy Polski w Zgorzelcu. Koleje Dolnośląskie są w gotowości do wysłania kolejnego pociągu, skierowanego na granicę polsko-ukraińską w celu przetransportowania na teren Województwa Dolnośląskiego obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

Zwracam się do Państwa o zorganizowanie takich transportów przez poszczególne województwa za pośrednictwem przewoźników regionalnych i umożliwienie obywatelom Ukrainy dotarcia do konkretnych regionów. Dzięki koordynacji i współpracy między administracją samorządową a rządem oraz PKP PLK i PKP Intercity tego typu działania będą przeprowadzane sprawniej, co w obecnej sytuacji zdecydowanie ułatwi pomoc w zaistniałym kryzysie humanitarnym.

Z poważaniem

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego