Apel do mieszkańców Jeleniej Góry ws. kradzieży huśtawek

0
801

W związku z kradzieżami na miejskich placach zabaw (ostatnio na placu zabaw przy ul. Książęcej i na terenie siłowni przy ul. Nowowiejskiej) zwracamy się do Państwa o pomoc w walce z tym procederem!

W przypadku zauważenia prób demontażu zabawek lub ich elementów przez osoby nie będące pracownikami MPGK sp. z o.o. (którzy pracują w oznakowanych ubraniach) prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu na policję lub Straż Miejską.

W przypadku zauważenia braku huśtawek lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na placach zabaw prosimy o zgłoszenie tego faktu do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra na adres srodowisko_um@jeleniagora.pl lub na nr tel. (75) 75 46 307.

Zabawki produkowane na publiczne place zabaw znacząco różnią się od tych przeznaczonych do ogrodów przydomowych, są solidniejsze, wzmocnione elementami stalowymi.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.):

Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

źródło: Urząd Miasta Jelenia Góra