Aktualizacja stawek czynszu za zajem komunalnych lokali użytkowych.

0
870

Zgodnie z przepisami samorząd ma obowiązek corocznej aktualizacji stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych. Regułą jest, że podstawą do nowych wysokości  jest tzw. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, a wysokość nowych stawek jest kształtowana w oparciu o średnie z trzech ostatnich lat.


Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w swoim Komunikacie ustalił, że biorąc pod uwagę podwyżki cen towarów i usług w latach 2019 – 2021 maksymalną  wysokością wskaźnika może być 10,8%.

“Mając możliwość prawną ustalania stawek czynszu i urealnienia wskaźnika o wzrost cen w roku 2021 – powiedział Prezydent Miasta , Jerzy Łużniak – wydałem zarządzenie, na mocy którego zachowujemy wskaźnik zaopiniowany pozytywnie przez komisję rozwoju Rady Miejskiej z grudnia 2021 r., niższy od wskazanego w komunikacie Prezesa GUS.”

“Sytuacja gospodarcza mikro przedsiębiorstw i małych lokalnych firm, a takie wynajmują z reguły lokale komunalne – powiedział Janusz Łyczko, zastępca prezydenta miasta –  nie zmieniła się na lepsze.  W porównaniu z ub. rokiem, biorąc pod uwagę zarówno skutki epidemii, jak i – bardziej jeszcze przepisy podatkowe Polskiego Ładu – przedsiębiorcy ponoszą niemniejsze ciężary, niż w latach ubiegłych. Dlatego też władze miasta nie skorzystały z możliwości ustalenia stawek na poziomie 10,8 % wzrostu, na co pozwalał komunikat GUS, a zastosowały wskaźnik w wys. 7,3 %, biorąc pod uwagę sytuację lokalnych firm.”

UMJG