30. rocznica utworzenia Euroregionu Nysa

0
1164

W dniu 21 grudnia przypada 30. rocznica utworzenia Euroregionu Nysa, najstarszego Euroregionu w
Polsce. Od 7 grudnia do końca roku 2021 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze będzie można podziwiać wystawę plenerową „30 lat Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Współpraca transgraniczna”, prezentującą wybrane projekty transgraniczne z obszaru Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa.

Przez 30 lat funkcjonowania Euroregion Nysa pośredniczył przy realizacji ponad trzech tysięcy projektów. Obecnie Euroregion Nysa po stronie polskiej tworzą 41 gmin, 6 powiatów i województwo dolnośląskie.

Euroregion Nysa został powołany w Zittau 21 grudnia 1991 roku jako porozumienie samorządów lokalnych pogranicza Polski, Czech i Niemiec. Była to pierwsza w Europie Wschodniej instytucja transgraniczna działająca jako porozumienie trzech krajowych związków komunalnych.

Utworzono trzy biura Euroregionu w Jeleniej Górze, Libercu i Zittau. Trójstronna Rada Euroregionu określiła zasady współpracy, wspólne priorytety rozwoju.

Efektem tych starań było uruchomienie funduszy europejskich działających na terenie Niemiec, członka Unii Europejskiej, Czech oraz Polski, krajów będących wówczas poza wspólnotą europejską. Fundusze dedykowane dla pogranicza działają do dzisiaj, a przykłady ich wykorzystania prezentuje niniejsza wystawa.