Wydarzenia z dnia 30.07.2021 r.

0
715

Zapraszamy na Wydarzenia, w których przedstawimy najciekawsze informacje z regionu.

https://www.facebook.com/strimeo/videos/1000318934112553/?__cft__[0]=AZXI15TD2kYXd4PQswgJfyCy32xQCtvGSGLYOvrMMmKiBXwSOmv-FZ2Q65bjCXJRZfvdmoAQ4IjnLJpnp3aNbgbAJTFE-bVKZG5tKg-E0VkW-0qgO_VfLQ4n_Pn_8En0FtElEbeUN0cIS-ke_BXgXJj6FxBoy-1E8o3ekdT66lM1QYBm61jawB8mh0PX_qEOPNo&__tn__=%2CO%2CP-R