W Karkonoszach jest mój kraj – Festyn Świętojański w Marczycach

0
940

Festyn Świętojański pn. „W Karkonoszach jest mój kraj” połączony z cateringiem w dniu 4 lipca od godz. 14.30 na Placu Zabaw w Marczycach.

W programie festyn, loteria fantowa, występy Zespołu Szafiry i Kosówki, pokaz Straży Pożarnej oraz wspaniała Dobra Karkonoska Kuchnia.

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą : ZESPÓŁ SZAFIRY I SENIORZY GMINY PODGÓRZYN NA RZECZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, WZMACNIANIA NIEZALEŻNOŚCI OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM.

Uwaga: Proszę zabezpieczyć się w maseczki i przestrzegać wszystkich ustaleń związanych z ograniczeniami epidemicznymi C-19

Informacje o warsztatach :Zdzisław Ratajski, Tel: 604282370, e-mail:zratajski@interia.pl