XII Sesja Rady Miejskiej na żywo

 

 Zapraszamy na bezpośrednią relację z sesji Rady Miejskiej. Planowane rozpoczęcie obrad o godzinie 9:00. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015. Druk 70/2015
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta
Jeleniej Góry. Druk 71/2015
7. Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Jeleniej Góry oraz organizacji i trybu jej działania. Druk 65/2015
8. Wybór przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Jeleniej Góry.
9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia w Mieście Jelenia Góra odrębnych obwodów
głosowania dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Druk 66/2015
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 284.XXX.2012 Rady Miejskiej
Jeleniej Góry z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Jelenia Góra
na okręgi wyborcze. Druk 68/2015
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 285.XXX.2012 Rady Miejskiej
Jeleniej Góry z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Jelenia Góra
na stałe obwody głosowania. Druk 67/2015
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze
środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część I Program Pilotażowy KAWKA” Druk 69/2015
13.Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego, usytuowanego przy drodze wewnętrznej na terenie Miasta Jeleniej Góry. Druk 72/2015
14. Projekt uchwały w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 2016r. Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Jeleniej Górze. Druk 73/2015
15. Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jeleniej Góry. Druk 74/2015
16. Sprawy różne:
- Przyznanie Nagród i Honorowych Tytułów Miasta Jeleniej Góry.
- Rozpatrzenie skargi Pana. Zdzisława Malkowskiego na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
/szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady /.
- Rozpatrzenie skargi Pani. Teresy Sokołowskiej na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
/szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady /. - Rozpatrzenie skargi 4 osób na Dyrektora Gimnazjum Nr 4.
/szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady /. 17. Interpelacje, zapytania i wnioski.

 

 

‹ zobacz wszystkie aktualności

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Brak komentarzy. Skomentuj pierwszy!

E-mail
Tytuł (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane
Praca
POLITYKA
KAMERY ON-LINE
REDAKCJA
28 górskich szczytów w niecałe trzy dni
RSS Bądź na bieżąco dzięki naszemu kanałowi RSS
zobacz kanał rss »
Partnerzy:
box3.pl teatr Norwida muflon ldb Jelonka TTS radiokarpacz ZTA dokis Teatr Nasz tvp TVK RockRegion