XI Sesja Rady Miejskiej na żywo

 Jutro (09.06) zapraszamy na bezpośrednią relację z XI Sesji Rady Miejskiej.

 

 

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 9 czerwca 2015r. , godz. 9.00:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia za 2014 rok:
- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie finansowe,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2014 rok,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- opinie komisji stałych i klubów radnych.
- stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i wniosek w sprawie absolutorium,
- opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jeleniej Góry za 2014 r.
7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Jeleniej Góry za 2014 r.
8. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Druk 63/2015
10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Jeleniej Góry. Druk 64/2015
11. Interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

‹ zobacz wszystkie aktualności

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Brak komentarzy. Skomentuj pierwszy!

E-mail
Tytuł (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane
Praca
POLITYKA
KAMERY ON-LINE
REDAKCJA
28 górskich szczytów w niecałe trzy dni
RSS Bądź na bieżąco dzięki naszemu kanałowi RSS
zobacz kanał rss »
Partnerzy:
muflon box3.pl ldb TTS radiokarpacz ZTA Teatr Nasz TVK tvp dokis Jelonka teatr Norwida RockRegion